Publikacja pt. „Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu czerniaka. Mechanizmy molekularne i zastosowanie kliniczne”

11.03.2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury monografii naukowej pt. „Rozwój nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu czerniaka. Mechanizmy molekularne i zastosowanie kliniczne” autorstwa: Grzegorz Gawlik, Barbara Pucelik, Adam Kłóś, Ewelina Madej, Janusz M. Dąbrowski, Przemysław M. Płonka.

Podjęta w publikacji tematyka jest zagadnieniem wielowątkowym, która poszerza wiedzę onkologiczną na temat czerniaka.

Opinie Recenzentów o monografii:

Przedłożona do recenzji monografia pt.: „Rozwój współczesnych metod terapeutycznych w leczeniu czerniaka złośliwego – mechanizmy molekularne i zastosowanie kliniczne” stanowi mistrzowską wędrówkę przez skomplikowaną obecnie wiedzę onkologiczną na temat czerniaka, począwszy od rysu historycznego aż po najnowsze zdobycze biologii molekularnej i chemii medycznej.

Dr hab. n. med. Łukasz Biały

Oceniana praca przeglądowa stanowi cenną pozycję w literaturze dotyczącej podstaw teoretycznych rozwoju oraz terapii czerniaka. Jest to bardzo obszerne opracowanie. Praca zawiera wszystkie niezbędne informacje pozwalające czytelnikowi na pełne zapoznanie się z zagadnieniem. Ponadto Autorzy zamieścili w tekście schematy, które istotnie wzbogaciły opisy oraz ułatwiły zrozumienie niektórych zagadnień. Uważam, ze poziom naukowy tej pozycji jest wysoki.

Dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS

 

Zainteresowanych pozyskaniem egzemplarza publikacji zachęcamy do zakupu na Allegro z wysyłką Smart:

https://allegro.pl/oferta/metody-terapeutyczne-w-leczeniu-czerniaka-11912304840