Oferta

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do jednostek naukowych, a także stowarzyszeń, organizacji rządowych i pozarządowych oraz firm, a także osób prywatnych, którym zależy na profesjonalnym przygotowaniu tekstu, jego publikacji oraz druku. Gwarantujemy wysokiej klasy obsługę podczas całego procesu wydawniczego.

Do każdej propozycji współpracy podchodzimy w sposób indywidualny.

Oferujemy:

 • redakcję i korektę
 • skład, łamanie oraz przygotowanie tekstów do wydruku
 • projekt okładki oraz pierwszych stron
 • nadanie numeru ISBN z własnej puli numerów lub ISSN
 • przygotowanie wersji elektronicznej do publikacji w formacie PDF oraz umieszczenie jej np. w Federacji Bibliotek Cyfrowych
 • pomoc w pozyskaniu recenzji artykułów naukowych przez doświadczone grono naukowców
 • wydruk publikacji (w tym rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek publicznych)

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, a także pozytywnym relacjom ze środowiskiem naukowym oraz specjalistami w zakresie przygotowania tekstu do publikacji i druku, gwarantujemy szybkie, dokładne i przede wszystkim estetyczne przygotowanie zleconych materiałów.

Naszym cennym atutem jest otwartość na potrzeby klientów oraz dostosowywanie naszej pracy do ich oczekiwań.

 

W szczególności oferujemy przygotowanie:

 • monografii naukowych
 • książek abstraktów
 • innych materiałów konferencyjnych
 • czasopism naukowych
 • okładek

 

Jako potwierdzenie naszych referencji przedstawiamy listę kilku wybranych instytucji i jednostek naukowych, których przedstawiciele powierzyli nam publikację swoich prac:

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dotychczas mieliśmy przyjemność współpracować z większością uczelni i jednostek naukowych w Polsce.