Czasopisma naukowe

Informacje na temat kolejnych etapów tworzenia czasopism będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Wydawnictwa oraz profilu facebook.

Wersje elektroniczne dotychczas wydanych czasopism:

Review and Research on Cancer Treatment Volume 2, Issue 1 (2016) dostępny tutaj.

Review and Research on Cancer Treatment Volume 1, Issue 1 (2015) dostępny tutaj.

Journal of Technology and Life Science Vol.1 1/2015 dostępny tutaj.

Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering Vol.1 1/2015 dostępny tutaj.