Aktualności

Wydane przez nas prace nagradzane w konkursie

Szanowni Państwo, niezmiernie miło nam poinformować, że wydane przez nas, dwa rozdziały Kacpra Choromańskiego pt. „Analiza śladów krwawych a enzymy” oraz „Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej” zostały wyróżnione przez Jury w Konkursie im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki” w kategorii artykuły i publikacje, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne…. Read More

Wyzwania współczesnej hematologii i onkologii

Szanowni Państwo, w wyniku współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie zostaliśmy wydawcą monografii naukowej pt. „Wyzwanie współczesnej hematologii i onkologii”. Po zakończeniu procesu wydawniczego publikacja będzie dostępna online w naszej bibliotece cyfrowej (http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/). O jej publikacji poinformujemy na stronie internetowej jak i na Facebooku wydawnictwa (https://www.facebook.com/wydawnictwo.tygiel/). Cieszymy się ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie!

Ponad 300 pozycji w Bibliotece Cyfrowej

Szanowni Państwo, w naszej bibliotece cyfrowej znajduje się już ponad 300 pozycji książkowych. Znajdą tam Państwo zarówno opracowania autorskie jak i wieloautorskie. Publikacje poruszają zagadnienia ze wszystkich dziedzin nauki, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. W szczególności zapraszamy do zapoznania się z naszymi ostatnio wydanymi publikacjami.

Nowości wydawnicze

Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym

Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym Karoliny Młynarczyk-Puławskiej to jedna z naszych nowości wydawniczych. Publikacja została poświęcona istotnemu społecznie problemowi prawnokarnych ocen niepożądanych zdarzeń, które wyrządzają szkody w dobrach osobistych osób uprawiających różnego rodzaju sporty. Celem pracy było ustalenie tzw. ryzyka sportowego, określenie przesłanek jego dopuszczalności jako okoliczności wyłączającej bezprawność… Read More

Zeszyty doświadczeń

Zeszyty doświadczeń to materiały przygotowane dla uczestników projektu pt. „Akademia kreatywnego rozwoju” na zlecenie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W Zeszytach zostały opisane różnego rodzaju eksperymenty z takich dziedzin nauki, jak fizyka oraz chemia. Publikacja ta przeznaczona jest dla młodych, ciekawych świata odkrywców. Zeszyty doświadczeń rozwijają nowe umiejętności oraz wyjaśniają, nieraz trudne,… Read More

Postępy w Badaniach Biomedycznych – wybrane zagadnienia oraz Advances in Biomedical Research – selected topics

Postępy w Badaniach Biomedycznych – wybrane zagadnienia oraz Advances in Biomedical Research – selected topics to jedne z ostatnich wydanych przez nas monografii. Redaktorami tych monografii są: Izabela Młynarczuk-Biały oraz Łukasz Biały. Monografie dostępne są w naszej bibliotece cyfrowej pod poniższymi linkami: Advances in Biomedical Research – selected topics, ISBN: 978-83-65932-55-6: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/1A2DE9DD-F25A-F2B4-F64D-146A3078F3EC Postępy w Badaniach… Read More

Działalność

Wydawnictwo

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL to podmiot zrodzony z doświadczenia oraz zaangażowania zespołu osób w pełni poświęconych promocji nauki i szeroko rozumianego rozwoju. Publikowane przez nas prace są odzwierciedleniem trendów badawczych oraz zainteresowań naukowych środowiska akademickiego.

Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa należąca do Wydawnictwa Naukowego TYGIEL zawiera wszystkie publikacje wydawane przez Wydawnictwo. Dodatkowo została przyłączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych, dzięki czemu mogą Państwo przeglądać zbiory udostępniane na całym świecie.

Czasopisma naukowe

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL rozpoczęło prace nad kilkoma tytułami czasopism naukowych. Więcej szczegółów wraz z aktualnym stanem prac dostępne jest w zakładce „Czasopisma naukowe”. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.