Wydawnictwo

Ze względu na unikalny charakter prac, do każdej współpracy podchodzimy w sposób indywidualny i skrupulatny. Dzięki współpracy z szerokim gronem Recenzentów (osoby z całego kraju posiadające stopień naukowy doktora lub wyższy) prace poddawane są stosownej ocenie specjalistów w danej dziedzinie, co pozwala na odpowiednie ujęcie prezentowanych zagadnień oraz cenne uwagi merytoryczne.

Możliwości publikacji prac w formie:
– rozdziałów w monografii wieloautorskiej;
– pełnych tekstów monografii autorskich i wieloautorskich.

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL specjalizuje się równie w przygotowaniu książek abstraktów oraz wszelkich innych materiałów niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia konferencji (m.in. przygotowanie i druk dyplomów, certyfikatów, identyfikatorów, harmonogramów, teczek, notesów itp.). Świadczymy również usługi redakcyjne, korektorskie jak i tłumaczenia z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

Podczas przygotowania każdej książki do publikacji Wydawnictwo TYGIEL zapewnia:
– skład i łamanie tekstu,
– korektę (na prośbę zleceniodawcy),
– przygotowanie projektu okładki,
– nadanie numeru ISBN z własnej puli numerów lub ISSN,
– wydruk egzemplarzy,
– przekazanie egzemplarzy obowiązkowych do wybranych bibliotek,
– opcjonalnie publikację książki w bibliotece cyfrowej.

Pełny spis książek wydanych przez Wydawnictwo Naukowe TYGIEL dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami za pośrednictwem biblioteki cyfrowej oraz ofertą wydawniczą.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl lub telefonicznego 510-897-570.