Rejestracja zgłoszenia

Obecnie trwa nabór do następujących pozycji:
– Advances in Biomedical Research (link do formularza)
– Współcześnie o konsumpcjonizmie. Dylematy i paradoksy (link do formularza)
– Szkice społeczeństwa polskiego: procesy społeczne i grupy interesów (link do formularza)
– Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania (link do formularza)
– Dialog filozoficzny o człowieku (link do formularza)
– Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski – przegląd i badania (link do formularza)
– Niepoznany genom, czyli najnowsze badania z zakresu biologii i diagnostyki molekularnej (link do formularza)
– Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku (link do formularza)
– Edukacja w obliczu pandemii – wyzwania zdalnego nauczania (link do formularza)
– Gospodarka odpadami – problemy i wyzwania (link do formularza)

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zapraszamy do przesłania wiadomości na kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl