Rejestracja zgłoszenia

Zapraszamy do współtworzenia monografii naukowych, dzięki którym Państwa prace o charakterze badawczym i przeglądowym zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców.

NABÓR PRAC

Zgłaszane rozdziały mogą być zarówno pracą badawczą, jak i przeglądową. Obecnie prowadzimy nabór do monografii o następujących tytułach:

INFORMACJE ROZSZERZONE

W związku z wyjątkowym charakterem planowanych publikacji procedura doboru prac będzie wyglądała następująco:

  • nadsyłanie abstraktów proponowanych przez autorów prac
  • weryfikacja i kwalifikacja nadsyłanych prac przez Komitet (recenzentów) będzie odbywać się tuż po przesłaniu abstraktów w trybie ciągłym
  • wniesienie opłaty (w ciągu 7 dni od akceptacji abstraktu) oraz nadsyłanie prac przez autorów (w ciągu miesiąca od akceptacji abstraktu)
  • recenzja prac i nanoszenie poprawek przez autorów (szczegółowe informacje zostaną przesłane po otrzymaniu pełnej treści rozdziału)
  • korekta językowa rozdziałów
  • skład, łamanie i publikacja książek w bibliotece cyfrowej (przykładowe prace bc.wydawnictwo-tygiel.pl)
  • wydruk wersji papierowych (szczegóły będą dostępne po publikacji wersji elektronicznej)

Termin zgłaszania rozdziałów do monografii upływa w ciągu 30 dni od dnia akceptacji pracy przez Komitet (informacja zostanie udzielona drogą mailową). Konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się powyżej, który jest jedyną formą zgłoszenia rozdziału do monografii. W przypadku osób zainteresowanych publikacją prac w języku angielskim istnieje możliwość zlecenia tłumaczenia za pośrednictwem wydawnictwa. Koszt tłumaczenia z języka polskiego na język angielski to 18 zł netto za 1000 zzs.

Liczba rozdziałów do każdego z tytułów monografii jest ograniczona. Autorzy wybranych prac zostaną poinformowani o akceptacji pracy oraz poproszeni o uiszczenie wpłaty na wskazane konto bankowe oraz przesłanie rozdziałów, bądź jej odrzuceniu. Opłata za publikację jednego rozdziału to 279 zł (w języku polskim) oraz 349 zł (w języku angielskim).

Gwarantujemy wydanie wartościowej monografii, estetycznie przygotowanej, której wszystkie rozdziały zostaną poddane recenzji i korekcie językowej. Aby zapewnić wysoki poziom naukowy publikowanych prac, zastrzegamy sobie prawo do braku akceptacji zgłaszanych abstraktów prac, które Komitet uzna za nieadekwatne.

Monografie zostaną wydane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL wystawia również faktury oraz niezbędne zaświadczenia wymagane przez Uczelnie Wyższe, jako dowód zgłoszenia pracy, czy też podstawę do otrzymania zwrotu opłaty za publikację.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym monografie@wydawnictwo-tygiel.pl