Rejestracja zgłoszenia

Obecnie trwa nabór do następujących pozycji:
– Supportive and palliative care in oncology (link do formularza)
– Nowe trendy i perspektywy w rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych (link do formularza)
– Nowe trendy w naukach o społeczeństwie – wyzwania i perspektywy (link do formularza)
– Współczesne problemy medycyny i ochrony zdrowia – strategie, trendy i perspektywy (link do formularza)
– Potencjał środków ochrony i promowania wzrostu roślin we współczesnych agroekosystemach (link do formularza)
– Wpływ aktywności fizycznej i trendów żywieniowych na zdrowie człowieka (link do formularza)
– Nauki penalne: synergia teorii i praktyki (link do formularza)
– Skuteczna medycyna stylu życia i zdrowie metaboliczne jako wyzwania XXI wieku (link do formularza)
– Nowe horyzonty sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – trendy, wyzwania i perspektywy (link do formularza)
– Medycyna przyszłości – nowe technologie transformujące opiekę zdrowotną i farmację (link do formularza)
– Psychologiczne i społeczne uwarunkowania przemocy w ujęciu naukowym (link do formularza)
– Ujęcie miłości i piękna w literaturze, kulturze i sztuce (link do formularza)
– Współczesne wyzwania nauk przyrodniczych – analiza i perspektywy rozwoju (link do formularza)
– Advances in Biomedical Research 2024 (link do formularza)

Osoby zainteresowane publikacją rozdziału, którego tematyka wykracza poza ramy powyższych propozycji prosimy o wiadomość email na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do przesłania wiadomości na kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl