Kontakt

informacje i zamówienia książek:
Alicja Danielewska
tel. 733 933 178
e-mail: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl

w sprawach wydawniczych:

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
e-mail: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl

tel. 733 933 178 – Alicja Danielewska

tel. 510 897 570 – Kamil Maciąg

NIP 7123310753
numer konta:
BNP Paribas
09 1750 0012 0000 0000 3291 9219

Reprezentacja – Monika Maciąg
e-mail: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000609846 w dniu 25.03.2016 r., NIP 7123310753. Według stanu na dzień 25.03.2016 r. wysokość kapitału zakładowego Wydawnictwa Naukowego TYGIEL (w całości wpłacony) wynosi 5 000 zł.