Publikacja pt.: „Prognoza kryminologiczna Porównanie rozwiązań estońskich i polskich”

03.04.2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury monografii naukowej pt.: „Prognoza kryminologiczna Porównanie rozwiązań estońskich i polskich” autorstwa dr. n. prawn. Konrada Burdziaka oraz Erika Rüütela. Niniejsza praca stanowi pokłosie projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pn. „Prognoza kryminologiczna – porównanie rozwiązań estońskich i polskich” (nr 2020/04/X/HS5/00055). Celem pracy (i leżącego u jej podstaw projektu badawczego) jest zaprezentowanie dobrych praktyk z innych państw europejskich, w tym konkretnym przypadku – z Estonii, które mogłyby wspomóc polskich sędziów w analizowanym zakresie, przeanalizowanie zasadności i skuteczności ich stosowania oraz zasadności i potencjalnej skuteczności dokonania ich transferu do Polski.

„Przedmiot badań, jakiego podjął się autor jest bardzo ciekawy i uzasadniony zarówno z uwagi na aspekty poznawcze, jak i codzienną praktykę instytucji wymiaru sprawiedliwości związanych z szeroko pojętym prawem karnym wykonawczym, systemem penitencjarnym, kryminologią, naukami pomocniczymi prawa karnego oraz szeroko rozumianym więziennictwem. Tytuł pracy można uznać za interdyscyplinarny, jak również samą strukturę i treść pracy za poruszającą wątki z różnych dziedzin nauk społecznych. Prognoza kryminalistyczna jest bowiem zjawiskiem, które stało się przedmiotem badań autora zarówno w sferze prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego i procedury karnej z jednej strony, z drugiej zaś dotyka zagadnień socjologii prawa, psychologii, polityki penitencjarnej i nauk o więziennictwie. Tak szerokie ujęcie przedstawionego tematu jest niewątpliwie godne uwagi, a co za tym idzie krąg odbiorców niniejszego dzieła może być zakreślone bardzo szeroko. Odbiorcami książki mogą być zatem nie tylko praktycy prawa karnego – adwokaci, prokuratorzy, ale również socjologowie, psychologowie i przedstawiciele innych dziedzin nauk społecznych.” – dr n. med., dr n. prawn. Łukasz B. Pilarz

Monografia dostępna jest w wersji cyfrowej pod poniższym linkiem:

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/587E663B-A15C-1604-1B98-CEACED014063

Zainteresowanych pozyskaniem papierowego egzemplarza publikacji zachęcamy do zakupu na Allegro z wysyłką Smart:

https://allegro.pl/oferta/prognoza-kryminologiczna-burdziak-ruutel-12012911871