Monografia naukowa pt.: „Przegląd badań naukowych dotyczących chorób zakaźnych i pasożytniczych”