Zeszyty doświadczeń

Zeszyty doświadczeń to materiały przygotowane dla uczestników projektu pt. „Akademia kreatywnego rozwoju” na zlecenie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W Zeszytach zostały opisane różnego rodzaju eksperymenty z takich dziedzin nauki, jak fizyka oraz chemia. Publikacja ta przeznaczona jest dla młodych, ciekawych świata odkrywców. Zeszyty doświadczeń rozwijają nowe umiejętności oraz wyjaśniają, nieraz trudne,… Read More

Postępy w Badaniach Biomedycznych – wybrane zagadnienia oraz Advances in Biomedical Research – selected topics

Postępy w Badaniach Biomedycznych – wybrane zagadnienia oraz Advances in Biomedical Research – selected topics to jedne z ostatnich wydanych przez nas monografii. Redaktorami tych monografii są: Izabela Młynarczuk-Biały oraz Łukasz Biały. Monografie dostępne są w naszej bibliotece cyfrowej pod poniższymi linkami: Advances in Biomedical Research – selected topics, ISBN: 978-83-65932-55-6: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/1A2DE9DD-F25A-F2B4-F64D-146A3078F3EC Postępy w Badaniach… Read More