Nowości wydawnicze

21.10.2021

Z wielką satysfakcją udostępniamy Państwu nowe propozycje dostępne w bibliotece cyfrowej Wydawnictwa TYGIEL:

Kuzior A., Czajkowski W. Introduction to epistemology and philosophy of mind
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/C7588504-F22C-7123-C6C7-FBD003CB8249

Kwiliński A., Reflexive Management
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/46216965-5304-8227-191C-6E69448015AB

Kuzior A., Applied Ethics
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/FF7F8448-21B7-5712-6F83-CDA6FB010A5F

Postrzednik-Lotko K., Analysis and synthesis of natural languages
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/0D251AE3-2DBB-538B-CAF0-3D5B488C6EDC

Tkachenko V., Business Ethics
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/A5F44EC9-F321-A981-25A1-72499B01EC98

Wodarski K., Management and decision making methods. Theoretical and practical aspects
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/A39C6DF3-30F5-87EA-E362-4E0671D4A5D3

Kapczyński A., Introduction to big data. Theoretical and practical aspects
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/BDA5AC67-4479-BA02-4098-04B6C67AACBA

Hroznyi I., Artificial intelligence
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/04953BFF-6370-5B1A-532F-BAE7E66923AC

Klymchuk M., Elements of sociology
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/FF32EF4E-7E94-6C5E-6B93-A2AE7289D35E

Tuhai O., Design and assessment of technological systems
kliknij tutaj ➡️ https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/C9D6BB8C-F92C-E1B6-3072-C05AA1A9462E

Badania, przygotowanie materiałów i podręczników zostały zrealizowane w ramach projektu – grant nr PPI/KAT/2019/1/00015/U/00001 Cognitive technologies – second-cycle studies in English i przeprowadzone w ramach programu KATAMARAN program Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). Program współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy Supporting the institutional capacity of Polish universities through the creation and implementation of international study programs realizowanych w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie Polskiego Szkolnictwa Wyższego, określone we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18.

Projekt zrealizowany we współpracy z Politechniką Śląską (lider projektu – Polska) i Kijowskim Uniwersytetem Narodowym Budownictwa i Architektury (partner projektu – Ukraina).

Kierownik projektu: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. SUT
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska

Serdecznie zapraszamy do lektury.