Rejestracja zgłoszenia

Obecnie trwa nabór do następujących pozycji:
– Supportive and palliative care in oncology (link do formularza)
– Potencjał środków ochrony i promowania wzrostu roślin we współczesnych agroekosystemach (link do formularza)
– Nowe horyzonty sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – trendy, wyzwania i perspektywy (link do formularza)
– Współczesne wyzwania nauk przyrodniczych – analiza i perspektywy rozwoju (link do formularza)
– Advances in Biomedical Research 2024 (link do formularza)
– Perspektywy rozwoju w naukach inżynieryjno-technicznych – trendy, innowacje i wyzwania (link do formularza)
– Interdyscyplinarne perspektywy w sztuce, kulturze i historii: analizy, adaptacje, interpretacje (link do formularza)
– Przemysłowe i medyczne wykorzystanie roślin – trendy i perspektywy (link do formularza)
– Fizjoterapia i aktywność fizyczna jako podstawy zdrowia człowieka (link do formularza)
– Współczesne wyzwania zdrowotne: od profilaktyki po leczenie chorób cywilizacyjnych (link do formularza)
– Mikrobiologia w praktyce – odkrycia i innowacje w badaniach środowiskowych i medycznych (link do formularza)
– Współczesna neurorehabilitacja – trendy, wyzwania i perspektywy (link do formularza)

Osoby zainteresowane publikacją rozdziału, którego tematyka wykracza poza ramy powyższych propozycji prosimy o wiadomość email na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do przesłania wiadomości na kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl