Rejestracja zgłoszenia

Obecnie trwa nabór do następujących pozycji:
– Advances in Biomedical Research 2023 (link do formularza)
– Literackie i kulturowe przedstawienie rodziny, dzieciństwa i ojczyzny (link do formularza)
– Supportive and palliative care in oncology (link do formularza)
– Nowe trendy i perspektywy w rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych (link do formularza)
– Nowe trendy w naukach o społeczeństwie – wyzwania i perspektywy (link do formularza)
– Osiągnięcia i perspektywy badawcze z zakresu nauk przyrodniczych (link do formularza)
– Metafory w naukach humanistycznych i społecznych: interdyscyplinarne studia (link do formularza)
– Współczesne problemy medycyny i ochrony zdrowia – strategie, trendy i perspektywy (link do formularza)
– Kultura, literatura i historia: dialog między dyscyplinami nauk humanistycznych (link do formularza)
– Potencjał środków ochrony i promowania wzrostu roślin we współczesnych agroekosystemach (link do formularza)

Osoby zainteresowane publikacją rozdziału, którego tematyka wykracza poza ramy powyższych propozycji prosimy o wiadomość email na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do przesłania wiadomości na kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl