Rejestracja zgłoszenia

Obecnie trwa nabór do następujących pozycji:
– Migracje i uchodźstwo ludności – trendy, problemy, wyzwania (link do formularza)
– Oczekiwania wobec nauk biomedycznych – trendy, wyzwania i perspektywy (link do formularza)
– Terroryzm a bezpieczeństwo – zagrożenia, prewencja, perspektywy (link do formularza)
– Wybrane aspekty diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (link do formularza)
– Fizjoterapia w medycynie i ochronie zdrowia człowieka (link do formularza)
– Badania naukowe dotyczące aktywności fizycznej i jej znaczenia w życiu człowieka (link do formularza)
– Mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa: aktualne trendy oraz perspektywy (link do formularza)
– Mikrobiologia medyczna i weterynaryjna: nowe odkrycia oraz wyzwania (link do formularza)
– Advances in Biomedical Research 2023 (link do formularza)
– Literackie i kulturowe przedstawienie rodziny, dzieciństwa i ojczyzny (link do formularza)

Osoby zainteresowane publikacją rozdziału, którego tematyka wykracza poza ramy powyższych propozycji prosimy o wiadomość email na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do przesłania wiadomości na kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl