Rejestracja zgłoszenia

Obecnie trwa nabór do następujących pozycji:
– Kobieta w literaturze, sztuce i muzyce – ujęcie interdyscyplinarne (link do formularza)
– Motyw śmierci w dziełach kultury – ujęcie literaturoznawcze i kulturoznawcze (link do formularza)
– Postępy w diagnostyce, leczeniu i prewencji chorób OUN (link do formularza)
– Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka (link do formularza)
– Advances in Biomedical Research 2022 (link do formularza)
– Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju (link do formularza)
– Energetyka na skalę XXI wieku – OZE i efektywność energetyczna (link do formularza)
– Advances in information sciences and technology: the current status and prospects (link do formularza)
– Prawa człowieka w perspektywie społecznej i prawnej (link do formularza)
– Wykorzystanie roślin w kosmetologii, medycynie i farmacji (link do formularza)

Osoby zainteresowane publikacją rozdziału, którego tematyka wykracza poza ramy powyższych propozycji prosimy o wiadomość email na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl

W celu nawiązania współpracy zapraszamy do przesłania wiadomości na kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl