Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL specjalizuje się w publikacji prac takich jak monografie naukowe, materiały konferencyjne, podręczniki akademickie, materiały edukacyjne, publikacje o charakterze popularno-naukowym. Zgłoszenie przyjmowane są drogą elektroniczną, następnie podlegają weryfikacji formalno-prawnej (m.in. pod względem plagiatu), technicznej, zewnętrznej recenzji naukowej. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej i rekomendacji do druku dzieło włączane jest do planu wydawnicze – poddawane opracowaniu redakcyjnemu, graficznemu, przeprowadzony zostanie skład i łamanie a następnie druk. Egzemplarze są rozsyłane do autorów, recenzentów, bibliotek w tym do bibliotek którym przysługują egzemplarze obowiązkowe zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. 1996 nr 152 poz. 722 wraz ze zmianami).

Zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl lub telefonicznego 510-897-570. Chenie odpowiemy na Państwa pytania.