Procedura recenzji prac naukowych

Prace zgłoszone podlegają następującej procedurze:
– Analiza pracy pod względem formalnym i technicznym. Zgodność pozwala na skierowanie pracy do recenzji zewnętrznej.
– Obligatoryjna recenzja naukowa zewnętrzna w modelu double blind review przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje. Praca poddana recenzji naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem spójności tematycznej pracy, logiczności wywodu, zachowania charakteru naukowego, aktualności pracy i źródeł na podstawie których powstała, czy też opinię porównującą pracę z ostatnio publikowanymi artykułami.
– Recenzja naukowa może zakończyć się jedną z trzech ocen: (i) pozytywną i rekomendacją do druku, (ii) wymagającą poprawy i ponownej recenzji (w celu weryfikacji wdrożonych poprawek), (iii) negatywną.
– Uzyskanie pozytywnej recenzji pozwala na włączenie pracy do planu wydawniczego.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu Wydawnictwo Naukowe TYGIEL pozyskało do współpracy kilkuset recenzentów – specjalistów z różnych obszarów nauki.

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL ceni transparentność procesu recenzji, komunikację pomiędzy wydawnictwem a autorami jak i wydawnictwem a recenzentami, eliminację wpływu czynników pozamerytorycznych jak np. autorytet autora czy inne zależności. Zarówno recenzent jak i autor ma możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem wydawnictwa w celu poznania obecnego stanu procesu wydawniczego pracy.

Zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl lub telefonicznego 510-897-570. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.