Zasady Etyki Publikacyjnej

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL przeprowadza rzetelny proces publikacyjny, skrupulatną recenzję naukową w modelu double blind review (obecnie obligatoryjna), dochowując jednocześnie standardów wydawniczych.
Wydawnictwo Naukowe TYGIEL oczekuje od Autorów przedłożenia odpowiednich dokumentów, gwarantujących pełną oryginalność dzieła. W szczególności pozwalających na eliminację prace będących plagiatami (zarówno w części jak i całości), powstałych na podstawie wątpliwych pod względem wiarygodności źródeł, prac stworzonych przez autorów widmo, czy też pomijające autorstwo lub przypisujące autorstwo osobom, które nie miały wkładu w powstanie pracy (tj. nieprawidłowości takie jak autorstwo grzecznościowe/gościnne). Dodatkowo Wydawnictwo Naukowe TYGIEL stosuje wszelkie dostępne środki pozwalające na weryfikację i przeciwdziałanie nieprawidłowościom wymienionym powyżej.
Dobre praktyki procedur Wydawnictwo Naukowe TYGIEL czerpie na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Committee on Publication Ethics (COPE).

Zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl lub telefonicznego 510-897-570. Chenie odpowiemy na Państwa pytania.