Czasopisma naukowe

Informacje na temat kolejnych etapów tworzenia czasopism będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Wydawnictwa oraz profilu facebook.

Zapraszamy na stronę naszego czasopisma
Review and Research on Cancer Treatment www.cancer-rnr.eu

Wersje elektroniczne archiwalnych czasopism:

Journal of Technology and Life Science Vol.1 1/2015 dostępny tutaj.

Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering Vol.1 1/2015 dostępny tutaj.