Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym

03.12.2018

Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym Karoliny Młynarczyk-Puławskiej to jedna z naszych nowości wydawniczych.
Publikacja została poświęcona istotnemu społecznie problemowi prawnokarnych ocen niepożądanych zdarzeń, które wyrządzają szkody w dobrach osobistych osób uprawiających różnego rodzaju sporty. Celem pracy było ustalenie tzw. ryzyka sportowego, określenie przesłanek jego dopuszczalności jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu, a także dogłębna analiza elementów konstytutywnych ryzyka sportowego. Autorka wzbogaciła swoją rozprawę przykładami autentycznych wypadków w sporcie, które często trudno określić w zakresie prawa.
Monografia dostępna jest online w naszej bibliotece cyfrowej:
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/3E6F3F1A-C92A-2066-5AF7-524DA7F6CF5C

Osoby i podmioty zainteresowane nabyciem egzemplarzy papierowych prosimy o wiadomość na adres kontakt@wydawnictwo-tygiel.pl

Zapraszamy do lektury.