Publikacja pt. “Józef Morelowski (1777-1845) jako poeta późnego oświecenia. Zarys monograficzny”

20.08.2021

Szanowni Państwo,

Monografia naukowa zatytułowana “Józef Morelowski (1777-1845) jako poeta późnego oświecenia. Zarys monograficzny” autorstwa dr n. hum. Agnieszki Ochenkowskiej przybliża czytelnikowi sylwetkę księdza jezuity-poety, stanowi pogłębione studium badawcze dotyczące jego twórczości, życia i relacji. Praca oparta jest na analizie dzieł oraz oryginalnych listów Józefa Morelowskiego. Publikacja została wzbogacona o reprodukcje oryginałów. Niewątpliwie stanowi ona najpełniejsze i najbardziej kompleksowe kompendium wiedzy na temat poety-jezuity, jakie do tej pory zostało wydane w języku polskim. 

Opinie Recenzentów o monografii:

prof.  dr hab. Arkadiusz Bagłajewski:

„To ważne, że słabo dotąd obecny w świadomości historycznoliterackiej autor otrzymuje monografię swej twórczości, i chciałbym podkreślić to mocno już na początku recenzji. Praca wydana jako książka pozostanie bowiem na dziesięciolecia istotnym punktem odniesienia dla podejmowanych dalszych eksploracji tak twórczości Morelowskiego (w tym materiałów niedawno odkrytych), jak zjawisk kulturowych na pograniczu kulturowym (kultura kręgu jezuickiego na Białej Rusi) i na granicy dwu epok (wygasanie formacji oświeceniowej i pewne elementy zapowiadające nowe czasy kultury romantyzmu, lecz przede wszystkim praca utwierdza długie trwanie formacji oświeceniowej, wchodzącej głęboko w XIX stulecie).”

prof. dr hab. Marek Nalepa:

„Monografia cechuje się silnym ładunkiem poznawczym. Czyni Autorkę najbardziej kompetentną aktualnie Badaczką dorobku księdza Józefa Morelowskiego. Umiejętnie wpisuje Ona Treny i inne wiersze jezuity w tradycję horacjańską i czarnoleską, nie zapominając przy tym o macierzystym ich kontekście, jakim jest poezja porozbiorowa. Docenić należy też sprawność łatwego przechodzenia Autorki od dyskursu analitycznego do syntetyzująco-uogólniającego. Rekomenduję więc książkę do druku jako wartościową i zapełniającą kolejną lukę w badaniach nad literaturą późnego oświecenia oraz twórczością jezuitów białoruskich.”

Zainteresowanych pozyskaniem egzemplarza publikacji zachęcamy do wypełnienia formularza zamówienia. Link poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1sYyuA2N1b9Rmwf-MOKHdoTveXGg-fcpHVFIAJFpr8qM

Jest również możliwość zakupu na Allegro z wysyłką Smart:

https://allegro.pl/oferta/jozef-morelowski-zarys-monograficzny-ochenkowska-11044284183