Nowe monografie naukowe

15.09.2022

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że dzisiaj w bibliotece cyfrowej Wydawnictwa Naukowego TYGIEL pojawiły się nowe monografie naukowe, nad którymi, wraz z Autorami oraz Recenzentami, pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy.

Recenzentom składamy serdeczne podziękowania, a Autorom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą publikacji:

Chów i hodowla zwierząt – współczesne problemy z zakresu weterynarii
Fakultatywne działania prawne administracji publicznej wobec wyzwań gospodarki i marketingu w Polsce
Kryminologia i prawo karne wobec zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Edukacja a społeczeństwo – interdyscyplinarna analiza wybranych zagadnień
Uczucia i motywacja w psychologii – zbiór wybranych zagadnień
Postępy w naukach przyrodniczych: stan obecny i perspektywy
Mikroorganizmy i rośliny – wykorzystanie w nauce i przemyśle
Ochrona środowiska – nowe rozwiązania i perspektywy na przyszłość
Żywność i żywienie w ochronie zdrowia i środowiska
Prewencja, diagnostyka i leczenie chorób genetycznych, nowotworowych i OUN
Pandemia COVID-19 – wymiar społeczny i medyczny
Postrzeganie sfery publicznej w perspektywie nauk humanistycznych
Sztuka, estetyka i kultura w perspektywie naukowej
Wybrane motywy w literaturze, kulturze i sztuce
Choroby XXI wieku – diagnostyka, prewencja i leczenie
Fizjoterapia i aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu
Sztuczna inteligencja oraz nowe rozwiązania w zarządzaniu i naukach technicznych
Nowe sposoby otrzymywania i wykorzystania wybranych materiałów i komponentów
Najnowsze doniesienia z inżynierii materiałowej
Automatyka przemysłowa i inżynieria w naukach technicznych – wybrane zagadnienia