dr Łukasz B. Pilarz pt.: „Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich”

25.02.2021

Szanowni Państwo,

Dr Łukasz B. Pilarz pt.: „Prawo międzynarodowe i krajowe wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich”

Tematyka publikacji odwołuje się do prawa międzynarodowego i krajowego. Monografia dokonuje analizy prawnej zróżnicowanych działań medycznych związanych ze zjawiskiem komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich.

Podjęta w publikacji tematyka jest zagadnieniem interdyscyplinarnym i wielowątkowym. O istotności tematu świadczy fakt, że niekontrolowane dopuszczenie do obrotu oraz postępująca komercjalizacja w warunkach braku regulacji prawnych narusza podstawowe wolności i prawa człowieka, a także może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego. Podjęta przez Autora tematyka nakreśla również złożoną specyfikę granic korzystania z prawa człowieka do ochrony swojego zdrowia i życia.

Przeprowadzona w monografii analiza wyżej wymienionego tematu z pewnością ma szansę zwrócić uwagę środowiska teoretyków i praktyków prawa oraz osób zainteresowanych zjawiskiem komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich. Może również przyczynić się do rozwoju dalszych badań naukowych przeprowadzanych za granicami naszego kraju.

Osoby zainteresowane pozyskaniem egzemplarza publikacji zachęcamy do wypełnienia formularza zamówienia.

Link znajdziecie Państwo tutaj