Publikacja pt.: „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO. Od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku”

13.02.2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z nowo wydaną monografią naukową pt.: Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa strategii NATO. Od Traktatu Północnoatlantyckiego do refleksji strategicznej trzeciej dekady XXI wieku. Autor książki podjął się prezentacji roli, jaką zajmują pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa w działalności Sojuszu. Na podstawie analiz odtajnianych stopniowo dokumentów, własnych badań społecznych i doświadczenia zawodowego, przedstawia miejsce i rolę owych aspektów na tle wydarzeń okresu zimnej wojny, rozpadu świata dwubiegunowego, procesu rozszerzania NATO oraz powrotu Federacji Rosyjskiej do neoimperialnej i neorealistycznej wizji polityki bezpieczeństwa. Omawia również problematykę zagrożeń asymetrycznych i wojny hybrydowej, których elementy występowały już w latach zimnej wojny. Szczególnie aktualny element tej pracy to opis procesu tworzenia nowej strategicznej koncepcji obrony państw NATO i ich obywateli w trzeciej dekadzie XXI wieku oraz w kontekście relacji NATO-Rosja i NATO-Ukraina.

„Recenzowana monografia to cenny materiał merytoryczny, ujmujący wyniki badań naukowych zrealizowanych w ramach dyscypliny naukowej nauk o bezpieczeństwie. Dotyka ważkiej i niezwykle aktualnej problematyki. Stanowi kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie dotyczące źródeł wiedzy na temat pozamilitarnych aspektów bezpieczeństwa w strategii NATO i funkcjonowaniu Sojuszu (w ogóle). Tym samym uzupełnia istotną lukę w wiedzy w przedmiotowym zakresie.” – dr hab. Paweł Gromek

Zainteresowanych pozyskaniem egzemplarza publikacji zachęcamy zakupu na Allegro z wysyłką Smart: