Monografia naukowa pt.: „Technologia żywności i żywienie człowieka – przegląd i badania”