Monografia naukowa pt.: „Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów”