Monografia naukowa pt.: „Cywilizacja XXI w. – nowe rozwiązania technologiczne”