Monografia naukowa pt.: „Tradycja a współczesność – badania naukowe”