Monografia naukowa pt.: „Postępy w naukach weterynaryjnych i biotechnologii zwierząt”