Monografia naukowa pt.: „Ochrona zdrowia i metody leczenia – przegląd zagadnień”