Monografia naukowa pt.: „Oblicza kultury współczesnej – nowe kierunki”