Monografia naukowa pt.: „Nowoczesne technologie XXI w. – przegląd, trendy i badania”