Monografia naukowa pt.: „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe – przegląd i badania”