Nowe monografie naukowe

20.09.2021
W bibliotece cyfrowej Wydawnictwa pojawiły się nowe monografie 📚 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą i oczywiście zapraszamy do lektury!
 
📗 Aspekty prawno-kryminalistyczne i kryminologiczne w ujęciu naukowym
 
📙 Baśnie i bajki – naukowe rozważania literackie
 
📗 Doniesienia naukowe z zakresu chorób cywilizacyjnych i zagadnień pokrewnych
 
📙 Dysfunkcje i szanse współczesnego społeczeństwa
 
📗 Energetyka i ochrona środowiska – współczesne rozwiązania i perspektywy na przyszłość
 
📙 Kultura i sztuka – perspektywy badawcze
 
📗 Medyczne i społeczne aspekty pandemii SARS-CoV-2
 
📙 Mikrobiologia i toksykologia – przegląd wybranych zagadnień
 
📗 Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach nauki
 
📙 Nauki humanistyczne – interdyscyplinarne rozważania naukowe
 
📗 Nowoczesne technologie – strategie, rozwiązania i perspektywy rozwoju. Tom 1
 
📙 Nowoczesne technologie – strategie, rozwiązania i perspektywy rozwoju. Tom 2
 
📗 Przegląd chorób rzadkich – diagnostyka i leczenie
 
📙 Przegląd wybranych doniesień z zakresu psychologii ogólnej, kryminalistycznej oraz nauk społecznych
 
📗 Rola aktywności fizycznej i fizjoterapii w zdrowiu człowieka
 
📙 Rośliny i ich potencjał prozdrowotny oraz przemysłowy
 
📗 Wędrówka w literaturze i sztuce – wybrane zagadnienia
 
📙 Współczesne problemy ochrony środowiska – wybrane aspekty
📗 Wybrane aspekty stanu zdrowia osób mieszkających na terenie Polski – przegląd i badania. Tom 2
➡️ http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/07F92E31-C693-054A-D44C-687825843585
 
📙 Wybrane choroby nowotworowe – diagnostyka i leczenie
 
📗 Wybrane problemy i rozwiązania w medycynie – przegląd zagadnień
 
📙 Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania
 
📗 Wybrane zagadnienia z zakresu nanotechnologii, inżynierii materiałowej oraz termodynamiki
 
📙 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa, bezpieczeństwa i terroryzmu
📗 Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku. Tom 2
📙 Żywienie i produkcja żywności – przegląd najnowszych doniesień